Anti-Plagiarism Program

Anti-Plagiarism Program

The Editorial Board of “Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” verify the originality of texts submitted for publication using
iThenticate.

iThenticate Logo