Identyfikator ORCID

Autorzy, którzy przesyłają artykuły/sprawozdania do publikacji na łamach "Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" proszeni są, aby wraz z afiliacją, podać swój numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID), czyli numer identyfikujący naukowca.

W celu uzyskania numeru ORCID

Redakcja "Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" zachęca Autorów do bezpłatnej rejestracji dostępnej na stronie internetowej:
https://orcid.org/register