Indeksowanie

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki prawne; prawo kanoniczne 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Czasopismo w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

  • ICI Journals Master ListCzasopismo “Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2019, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value): 77.62
  • ERIH PLUS. Czasopismo zostało wpisane na listę ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).
  • CEJSH. Streszczenia opublikowanych w “Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” artykułów są dostępne on-line w międzynarodowej bazie danych CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).
  • BazHum. Spisy treści dostępne są w BazHum.
  • Polska Bibliografia Naukowa.
  • POL-index.

Czasopismo w rejestrze dzienników i czasopism: “Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 7 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I Ns Rej. Pr. 71/15) został wpisany do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1429.