Polityka Open Access

Treści zawarte w czasopiśmie “Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” udostępniane są w otwartym dostępie gratis, bez dodatkowe logowania i bezpłatnie.

zob. → wszystkie opublikowane numery czasopisma

Teksty opublikowane w “Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.