Komitet Redakcyjny

 • Mirosław Sitarz (redaktor naczelny, Polska)
 • Oleksandr Bilash (Ukraina)
 • Dimitry Gegenava (Gruzja)
 • Paweł Kaleta (Polska)
 • Stanisław Kawa (Ukraina)
 • Paweł Lewandowski (Polska)
 • Pavol Mačala (Słowacja)
 • Małgorzata Makarska (Polska)
 • Monika Menke (Czechy)
 • Michaela Moravčiková (Słowacja)
 • Agnieszka Romanko (sekretarz, Polska)
 • Maria van Scott (Stany Zjednoczone)
 • Paweł Zając (Polska)