Komitet Redakcyjny

 • Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (redaktor naczelny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
  e-mail: mpsitarz@kul.pl 
 • Assoc. Prof. Dr Oleksandr Bilash (Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina)
  e-mail: oleksandr.bilash@uzhnu.edu.ua
 • Prof. Dimitry Gegenava (Uniwersytet Sulkhan-Saba Orbeliani, Gruzja)
  e-mail: d.gegenava@sabauni.edu.ge
 • Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
  e-mail: kaleta@kul.lublin.pl
 • O. dr Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina)
  e-mail: stankava@gmail.com
 • Ks. dr Paweł Lewandowski (sekretarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
  e-mail: lewandowski@kul.lublin.pl
 • Dr Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)
  e-mail: monika.menke@upol.cz
 • Dr Michaela Moravčiková (Uniwersytet Trnawski w Trnawie, Słowacja)
  e-mail: moravcikova@gmail.com
 • Dr Agnieszka Romanko (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
  e-mail: agnieszka24@kul.pl