Program antyplagiatowy

Redakcja czasopisma „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” weryfikuje oryginalność złożonych do publikacji tekstów za pomocą programu antyplagiatowego
iThenticate.

iThenticate Logo