Rada Naukowa

 • Józef Krukowski (przewodniczący, Polska Akademia Nauk, Polska)
 • Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Waldemar Bednaruk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Jean Paul Durand (Katolicki Uniwersytet Paryski, Francja)
 • Marzena Dyjakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Artur Katolo (Papieski Wydział Teologiczny Południowych Włoch, Włochy)
 • Janusz Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Włochy)
 • Józef Krzywda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Polska)
 • Józef Marčin (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja)
 • Damian Nêmec (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)
 • Bernd Rüthers (Uniwersytet w Konstancji, Niemcy)
 • Bronisław Sitek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska)
 • Stanisław Stadniczeńko (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Polska)
 • Jiŕí Rajmund Tretera (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
 • Władysław Witczak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska)
 • Vytautas Steponas Vaičiūnas (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa)