Rada Naukowa

 • Józef Krukowski (PAN, Polska, przewodniczący)
 • Wiesław Bar (KUL, Polska)
 • Waldemar Bednaruk (KUL, Polska)
 • Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)
 • Marzena Dyjakowska (KUL, Polska)
 • Artur Katolo (Papieski Wydział Teologiczny Południowych Włoch, Italia)
 • Janusz Kowal (Pontificia Universita Gregoriana, Włochy)
 • Józef Krzywda (UPJPII, Polska)
 • Józef Marčin (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
 • Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy)
 • Bernd Rüthers (Universität Konstanz, Niemcy)
 • Bronisław Sitek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska)
 • Paweł Smoleń (KUL, Polska)
 • Stanisław Stadniczeńko (UO, Polska)
 • Jiŕí Rajmund Tretera (Univerzity Karlovy, Czechy)
 • Władysław Witczak (WSEI, Polska)
 • Vytautas Steponas Vaičiūnas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Litwa)