Recenzenci

Lista Recenzentów “Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”

2021:

Monika Bartnik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska); Waldemar Bednaruk (KUL, Polska); Oleksandr Bilash (Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina); Štefan Brinda (Akademia Prawa Kanonicznego, Czechy); Dimitry Gegenava (Uniwersytet w Tbilisi, Gruzja); Artur Katolo (Papieski Wydział Teologiczny Południowych Włoch, Włochy); Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina); Robert Kędziora (Politechnika Warszawska, Polska); Michał Kiedrzynek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska); Marcin Konarski (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska); Ewa Kruk (UMCS, Polska); Paweł Lewandowski (KUL, Polska); Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy); Stanislav Mihálik (Comenius University in Bratislava, Słowacja); Michaela Moravčiková (Uniwersytet Trnawski, Słowacja); Małgorzata Polkowska (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Polska); Agnieszka Romanko (KUL, Polska); Mirosław Sitarz (KUL, Polska); Robert Sitarz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska); Eva Szabová (Uniwersytet Trnawski w Trnawie, Słowacja); Katarzyna Święch-Kujawska (Uniwersytet Szczeciński, Polska).

2020:

Waldemar Bednaruk (KUL, Polska); Oleksandr Bilash (Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina); Dimitry Gegenava (Uniwersytet w Tbilisi, Gruzja); Artur Katolo (Papieski Wydział Teologiczny Południowych Włoch, Włochy); Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina); Robert Kędziora (Politechnika Warszawska, Polska); Ewa Kruk (UMCS, Polska); Józef Krukowski (PAN, Polska); Paweł Lewandowski (UPJPII, Polska); Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy); Ryszard Pankiewicz (Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Polska); Agnieszka Romanko (KUL, Polska); Mirosław Sitarz (KUL, Polska).

 2019:

Leszek Adamowicz (KUL, Polska); Wiesław Bar (KUL, Polska); Waldemar Bednaruk (KUL, Polska); Paweł Fajgielski (KUL, Polska); Artur Katolo (Papieski Wydział Teologiczny Południowych Włoch, Italia); Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina); Józef Krukowski (PAN, Polska); Paweł Lewandowski (UPJPII, Polska); Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy); Michaela Moravčíková (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja); Agnieszka Romanko (KUL, Polska); Mirosław Sitarz (KUL, Polska); Robert Sitarz (UM w Lublinie, Polska); Zbigniew Suchecki (Papieski Uniwersytet Antonianum, Italia); Tadeusz Syczewski (KUL, Polska); Marzena Toumi (Akademia Sztuki Wojennej, Polska); Hanna Witczak (KUL, Polska).

2018:

Wiesław Bar (KUL, Polska); Leszek Ćwikła (KUL, Polska); Paweł Fajgielski (KUL, Polska); Artur Katolo (Wyższy Instytut Nauk Religijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego Południowych Włoch, Włochy); Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Jozefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina); Waldemar Kozyra (UMCS, Polska); Józef Krukowski (PAN, Polska); Józef Marčin (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja); Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcy, Czechy); Michaela Moravčikova (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja); Damian Nêmec (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcy, Czechy); Wojciech Staszewski (KUL, Polska); Zbigniew Suchecki (Papieski Uniwersytet Antonianum, Italia); Paweł Szczęśniak (UMCS, Polska); Andrzej Wrzyszcz (UMCS, Polska).

2017:

Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Jozefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina); Ryszard Maciejewski (UM w Lublinie, Polska); Józef Marčin (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja); Monika Menke (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy); Robert Sitarz (UM w Lublinie, Polska); Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski, Polska); Marzena Toumi (Akademia Sztuki Wojennej, Polska); Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski, Polska).

2016:

Oleh Batiuh (Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina); Waldemar Bednaruk (KUL, Polska); Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Jozefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina); Beata Kucia-Guściora (KUL, Polska); Józef Marčin (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja); Monika Menke (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy); Marzena Toumi (Akademia Sztuki Wojennej, Polska).