Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. IX, 11 (1) 2014

Spis treści

Artykuły

Zbigniew Jaworski

Wolność reigijna według Edyktu Mediolańskiego – w 1700 rocznicę wydania

Natalia Materna

E-DOKUMENTACJA MEDYCZNA A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sylwia Maziarczuk

Autonomia wiernych chrześcijan w stowarzyszeniach prywatnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Marta Saniawa

Prawa i obowiązki niepełnosprawnych pasażerów lotniczych
Sprawozdania

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z Walnego Zebrania

Aneta Kociuba

Angelika Próchink

Konferencja naukowa i spotkanie opłatkowe

Sylwia Maziarczuk

Ogólnopolska konferencja naukowa “Rodzina drogą Kościoła”

 

Mirosław Sitarz

Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze

Informacje

Paweł Zając

Nowości wydawnicze Stowarzyszenia