Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. IX, 11 (2) 2014

Spis treści

Artykuły

Sylwia Maziarczuk

Regulacje prawne w sprawie stażu dla asystentów sędziów 

Legal Regulations of Internship for Judicial Assistanc

 

Anna Słowikowska

Soborowa zasada współdziałania Kościoła i państwa w kontekście zasad ją warunkujących

The Conciliar Principle of Cooperation between the Church and State in the Context of Determining its Principles

Paweł Zając

Problematyka zgody pacjenta na zabieg leczniczy w polskim ustawodawstwie

Issues of patient consent for medical treatment in Polish legislation

Sprawozdania

Patrycja Brol

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kanonistów Polskich II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne. Katowice, 8-10 września 2014 roku

Sebastian Margiewicz

Sprawozdanie z Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Lublin, 1 lipca 2014 roku

 

Ewa Radyk

Laury zwycięstwa dla studentów KUL. Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego. Warszawa, 26 marca 2014 roku

 

 

Informacje

Paweł Zając

Nowości wydawnicze Stowarzyszenia