Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. V (2010), nr 6

Spis treści

Artykuły

Józef Krukowski

Przemówienie przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, wygłoszone podczas otwarcia Walnego Zebrania i konferencji naukowej w dniu 23 października 2010 r.

Tomasz Sieniow

Modele kształcenia prawników: Wprowadzenie

Leszek Stadniczeńko

Model kształcenia prawniczego dziś a wyzwania wobec realizacji założeń Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

Michał Rojewski

Model kształcenia prawnika w świetle funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Marek Siudowski,

Jakub Antkowiak

Polski model kształcenia aplikantów adwokackich