Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. VIII, 10 (1) 2013

Spis treści

Artykuły

Józef Krukowski

Skuteczne negocjacje

Effective Negotiations

Zbigniew Jaworski

Błogosławiony Władysław Miegoń (1892-1942). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

The Blessed Władysław Miegoń (1892-1942). Alumnus of the Catholic University of Lublin

Michał Grochowina

Czy istnieje “prawo do posiadania dziecka”?

Is there “a Right to Have a Child”?

Sprawozdania

Sylwia Maziarczuk

Sprawozdanie z konferencji naukowej Drogi Kariery Prawniczej Absolwentów Wydziału Prawa KUL. Lublin, 10 listopada 2012 roku

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Lublin, 23 lutego – 21 kwietnia 2013 roku

Sylwia Maziarczuk

Sprawozdanie z konferencji z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin, 22 maja 2013 roku

Paweł Zając

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. Lublin, 1 czerwca 2013 roku

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Lublin, 24 czerwca 2013 roku