Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. VIII, 10 (2) 2013

Spis treści

Artykuły

Józef Krukowski

Laudacja z okazji wręczenia kard. Zenonowi Grocholewskiemu Nagrody Imienia Ks. Idziego Radziszewskiego. Lublin, 27 maja 2013 roku

Laudation on the Occasion of the Obtaining Award of the Rev. Idzi Radziszewski for Card. Zenon Grocholewski

Sylwia Maziarczuk

Prawo do świadczeń rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Entitlement to Childbirth Benefits in the Family Benefits Act

Anna Słowikowska

Geneza zasady współdziałania Kościoła i państwa w projektach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Origin of Principle of Cooperation between the Catholic Church and the State in the Projects of the Constitution of the Polish Republic of 1997

Paweł Zając

Pozycja prawna ordynariatów personalnych dla anglikanów powracających do pełnej jedności z Kościołem katolickim 

The Canonical Condition of Personal Ordinariates for Anglicans Entering into Full Communion with the Catholic Church

Sprawozdania

Tadeusz Flis

Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Lublin, 10 listopada 2012 roku

Marzena Lipska-Toumi

Sprawozdanie z uroczystości nadania doktoratu honoris causa Zbigniewowi Wojciechowskiemu. Drohobycz, 14 listopada 2012 roku

Mirosław Sitarz

Sprawozdanie z I Kongresu Towarzystw Naukowych. Warszawa, 17-18 września 2013 roku

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Hodie et cras – dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji. Lublin, 23 października 2013 roku

Informacje

Paweł Zając

Nowości wydawnicze Stowarzyszenia