Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. X, 12 (2) 2015

Spis treści

Artykuły

Józef Krukowski

Kultura a prawo w społeczenstwie pluralistycznym

Culture and Law in Pluralistic Society

Małgorzata Makarska

Prawa ofiar przestepstw handlu ludzmi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Rights of Human Trafficking Crime Victims’ in the Polish Constitution from 1997

Agnieszka Romanko

Organy mediacyjne w postepowaniu przed sadami administracyjnymi

Mediation Organs in Proceedings before Administrative Courts

Sprawozdania

Anna Słowikowska

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Paweł Lewandowski

Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Anna Słowikowska

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auctoritatis in iudicium” oraz uroczyste odnowienie doktoratów

Informacje

Andrzej Kukulski

Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia