Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. XI, 13 (1) 2016

Spis treści

Artykuły

Michał Cwajna

Pojęcie „zwrotu kosztów”, a obowiązek pokrywania przez pracodawcę należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju

The Meaning of „Cost Reimbursement” and Obligation of the Employer to Cover the Employer’s Receivables for Abroad Business Trips in a Context of so called Overnight Lump Sum Claims

Waldemar Gałązka

Życie i działalność naukowa Biskupa Profesora Walentego Wójcika

Life and Scientific Activity of Bishop Prof. Walenty Wójcik

Elżbieta Okoń

Eutanazja a prawo do godnej śmierci

Euthanasia and the Right to a Dignified Death

Wojciech Wytrążek

Opłaty reprograficzne a swoboda korzystania z dóbr kultury

Manufacturers of Electronic Equipment versus Authors – the Dispute over Reprographic Fees

Sprawozdania

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Paweł Zając

Kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze

Małgorzata Turek

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Informacje

Andrzej Kukulski

Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia