Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. XI, 13 (2) 2016

Spis treści

Artykuły

Dariusz Gabrel

Zbrodnia Wołyńska – historia, pamięć, prawo

Volhynia Massacre – History, Memory, Law

Wojciech Kasperski

Przestępstwa ubezpieczeniowe w międzywojennej Polsce

Insurance Crime in Inter-War Poland

Agnieszka Romanko

Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące danych przetwarzanych przez Kościół Katolicki. Przegląd orzecznictwa

The Competences of the Inspector General for Personal Data Protection concerning the Processing of Data by the Catholic Church. Review of Case Law

Mirosław Sitarz

10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

10 Years of Existence of the Association of Alumni and Friends of the Faculty of Law of the Catholic University of Lublin

Sprawozdania

Mirosława Malinowska,

Dominika Pasieczna

Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Kamila Kwarciana

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina”

 

Agnieszka Romanko

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przynależność do Kościoła Katolickiego”

Informacje

Anna Słowikowska

Nowości wydawnicze Członków Stowarzyszenia