Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. XII, 14 (1) 2017

Spis treści

Artykuły

Waldemar Bednaruk

Tymczasowość w strukturze Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej

Paweł Cichosz

Odpowiedzialność karna Prezesa Najwyższej Izby Kontroli według najnowszych uregulowań prawnych

Agnieszka Romanko

Watykańskie instytucje finansowe

Mirosław Sitarz

Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie

Piotr Zamelski

Odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych z lat 1989-2015
Sprawozdania

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Kamila Kwarciana

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … kandydat na ołtarze”

Agnieszka Romanko

Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze

Informacje

Agnieszka Romanko

Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia