Wydawca

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest prowadzenie Wydawnictwa (art. 3 § 2 lit. i Statutu SAWP KUL). Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Poziom I – 80 punktów). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 53800.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prowadzi działalność naukową w zakresie wydawania:

  • monografii naukowych

  • publikacji ciągłych:

półrocznik „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (wydawany od 2006 r.).

Zgodnie z → komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo otrzymało 70 punktów za publikację.

półrocznik „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” (wydawany od 2008 r. jako rocznik przez Polską Akademię Nauk; w 2019 r. wydawany wspólnie przez Polską Akademią Nauk i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; od 2020 r. wydawany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Czasopismo od 2018 r. ukazuje się jako półrocznik.

Zgodnie z → komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo otrzymało 100 punktów za publikację.

KONTAKT

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska, tel./fax 81 445 37 42, e-mail: kkpp@kul.pl

Adres Redakcji:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel./fax 81 445 37 42 e-mail: kkpp@kul.pl