Cel i zakres tematyczny:

“Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” to półrocznik wydawany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we współpracy z Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące administracji, prawa, prawa kanonicznego, a zwłaszcza relacji między państwem i Kościołem. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również akta Stowarzyszenia oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych i uroczystości uniwersyteckich.