Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. VI (2011), nr 7

Spis treści

Artykuły

Józef Krukowski

Wskazania dla polityków w nauczaniu społecznym Jana Pawła II

Indications for Politicians in the Social Teaching of John Paul II

Emilia Cichosz,

Paweł Cichosz

Reprezentacja osób prawnych Kościoła Katolickiego przy dokonywaniu czynności cywilnoprawnych

Representation of Catholic Church Legal Entities in Conducting Legal Activities

Stanisław Kawa

Zasady prawa wyznaniowego Republiki Uzbekistanu

Principles of the Religious Law of the Republic of Uzbekistan

Sprawozdania

Mariola Lewicka

Sprawozdanie z Konferencji naukowej i spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Paweł Zając

Sprawozdania z I Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego

Mariola Lewicka

Sprawozdanie z Kursu przygotowawczego do egzaminów na aplikacje prawnicze

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji