List of Reviewers in All Published Periodical Issues

List of Reviewers in All Published Periodical Issues

vol. XV, 17 (1) 2020:

Waldemar Bednaruk (KUL, Polska);  Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina); Robert Kędziora (Politechnika Warszawska, Polska); Ewa Kruk (UMCS, Polska); Józef Krukowski (PAN, Polska); Paweł Lewandowski (UPJPII, Polska); Ryszard Pankiewicz (Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Polska)

vol. XIV 16 (2) 2019:

Paweł Fajgielski (KUL, Polska); Artur Katolo (Papieski Wydział Teologiczny Południowych Włoch, Italia); Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina); Paweł Lewandowski (UPJPII, Polska); Agnieszka Romanko (KUL, Polska); Mirosław Sitarz (KUL, Polska); Robert Sitarz (UM w Lublinie, Polska); Tadeusz Syczewski (KUL, Polska)

vol. XIV 16 (1) 2019:

Leszek Adamowicz (KUL, Polska); Wiesław Bar (KUL, Polska); Waldemar Bednaruk (KUL, Polska); Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina); Józef Krukowski (PAN, Polska); Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy); Michaela Moravčíková (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja); Agnieszka Romanko (KUL, Polska); Mirosław Sitarz (KUL, Polska); Zbigniew Suchecki (Papieski Uniwersytet Antonianum, Italia); Marzena Toumi (Akademia Sztuki Wojennej, Polska); Hanna Witczak (KUL, Polska)

vol. XIII 15 (2) 2018:

Leszek Ćwikła (KUL, Polska); Paweł Fajgielski (KUL, Polska); Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Jozefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina); Józef Krukowski (PAN, Polska); Józef Marčin (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja); Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcy, Czechy); Michaela Moravčikova (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja); Damian Nêmec (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcy, Czechy); Wojciech Staszewski (KUL, Polska); Zbigniew Suchecki (Papieski Uniwersytet Antonianum, Italia); Paweł Szczęśniak (UMCS, Polska); Andrzej Wrzyszcz (UMCS, Polska)

vol. XIII 15 (1) 2018:

Wiesław Bar (KUL, Polska); Artur Katolo (Wyższy Instytut Nauk Religijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego Południowych Włoch, Włochy); Waldemar Kozyra (UMCS, Polska); Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy)

vol. XII 14 (2) 2017:

Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Jozefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina); Monika Menke (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy); Marzena Toumi (Akademia Sztuki Wojennej, Polska); Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski, Polska)

vol. XII 14 (1) 2017:

Ryszard Maciejewski (UM w Lublinie, Polska); Józef Marčin (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja); Robert Sitarz (UM w Lublinie, Polska); Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski, Polska)

vol. XI 13 (2) 2016:

Waldemar Bednaruk (KUL, Polska); Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Jozefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina); Józef Marčin (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)

vol. XI 13 (1) 2016:

Oleh Batiuh (Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina); Beata Kucia-Guściora (KUL, Polska); Monika Menke (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy); Marzena Toumi (Akademia Sztuki Wojennej, Polska)